Final Cut Pro לאייפד

Logic Pro ו-Final Cut Pro עבור iPad

הפתעה נעימה ומבוקשת מאוד על ידי בעלי האייפד. האפליקציות המקצועיות Logic Pro ו-Final...