הורדות, הדרכות וטיפים - macמערכת הפעלה גבוהה סיירה