כיצד לתקן וכיצד לבצע - iPadOS

IPadמערכת ההפעלה היא מערכת הפעלה שפותחה על ידי Apple לטאבלטים iPad. עד ל iPadמערכת הפעלה, הם השתמשו באותה תוכנה כמו al iPhone. ההבדלים בתכונות שהובאו בשנת 2019 עבור iPad, גרם לכך שהוא נובע מ- iOS 13 iPadמערכת הפעלה 13.
Home מסך, ריבוי משימות, רכב צדדי, תמיכה ב- Apple עפרון, Slide Over הם רק כמה אלמנטים הבולטים iPad de iPhone.