כיצד לתקן & איך לעשות - משימות פעילות

רשימת תהליכים הפועלים macOS או Windows, גלוי ב Activity Monitor (Mac) או מנהל המשימות (Windows),

תיאורים של תהליכי מערכת ותהליכי יישום, פתרון בעיות הקשורות לצריכה מוגזמת של זיכרון RAM ומעבד וזמן הריצה של תהליך (שירות) והסברים שימושיים אחרים.